LEGISLACIÓ:

 

Llei 19/1983 (Llei d'Antenes)

RD2623/1986

RD2623/1986 correcció 1

RD2623/1986 correcció 2

Orden 25.06.98 Especificacions técniques dels equips

Reglament de Radioafeccionats REA ITC/1791/2006 en catalŕ

Correcció errors al REA ITC/1791/2006

Instruccions d'Aplicació del REA en catalŕ

Criteris d'Aplicació del REA (circular del Mityc)

Instruccions d'Aplicació del REA 2009

Conveni Mityc / Stsi (Estat/Generalitat) del 2.009

Resolució d'autorització de la banda de 70 MHz.

Resolució d'autorització de la banda de 1.800 KHz.

Formulari de Memňria Técnica tipus 6

Convocatňria de d'examens de radioafeccionats per el 2.012

Formulŕri de notificació per les bandes de 2,4 GHz. i superiors

Sol.licitud d'indicatius especials

Matčries d'examen (Resolució)

Examen individual (instruccions)

Autorització 2,3 5,7 i 10 GHz.

Carta del STSI als ajuntaments

Nota de la SETSI d'ampliació de les renovacions de llicčncies.

Ressolució de la SETSI per l'ampliació de llicčncies.

Ressolució de la SETSI per Autorització de l'Ús de la banda de 1.800 KHz.

 

Atrás