Digigrup-EA3 L'Associació Digital de Catalunya


Que és DIGIGRUP-EA3?

DIGIGRUP-EA3 es una associació catalana de radioafeccionats, sense ànim de lucre, especialitzada en comunicacions digitals que, des de 1987, venim fomentant tot tipus d' activitats relacionades amb aquestes modalitats.

Estem reconeguts per la DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES i per la GENERALITAT DE CATALUNYA. El prestigi aconseguit després d'aquests anys d'activitat, ens ha portat a tenir associats a tot l'Estat Espanyol i també a l'estranger.


Servim a la ràdioafecció

La nostra vocació de servei es ben coneguda i s' ha materialitzat primordialment en l'aportació a la xarxa digital de ràdio paquet.

La xarxa de ràdio paquet catalana disposa de nodes i servidors de ràdio paquet (bústies, concentradors de dx, servidors WEB, etc.) que, enllaçats amb una xarxa truncal d'alta velocitat donen servei a tot EA3 (Catalunya) i la comuniquen amb els seus veïns: F(França), EA2(Aragó, Navarra, País Basc), EA5 (Comunitat Valenciana) y C3 (Andorra).

DIGIGRUP-EA3 ha aportat suport humà, tècnic, material i econòmic. Els recursos de que disposem, producte de les quotes dels nostres associats i dels serveis que oferim, s'han destinat bàsicament, fins ara, a aquest menester.

Hem participat activament en l'organització i coordinació de la xarxa de ràdio paquet EA (Espanyola) a través de Redure (Convenció d'Operadors de Sistemes de la Xarxa URE i Associacions Col·laboradores).

Estem presents a convencions i fires dedicades a la ràdioafecció per donar a conèixer la nostra associació i serveis així com els avanços en Comunicacions Digitals.

Dessarrollem productes (equips, mòdems, TNC, circuits, etc.) per que els ràdioafeccionats puguin practicar les modalitats digitals econòmicament. Col·laborem regularment amb altres associacions (AMSAT-EA, Radioclubs, STL d' URE, etc.) en xarles, conferències, demostracions etc. per la promoció de les Comunicacions Digitals de Ràdioafeccionats.

Mantenim una estació i un servidor enllaçats amb la xarxa europea de ràdio paquet: EA3RDG


Estem reorientant la nostra activitat!

Considerem que la xarxa de ràdio paquet ja està afiançada i ha tocat sostre. Per això estem bolcant els nostres esforços i recursos a potenciar altres modalitats digitals:

 • Recepció col·lectiva de'APT (fax) i Televisió de batut lent (SSTV)
 • Desarrollant les noves modalitats: A.P.R.S.™.

Fixem la nostra meta en nous horitzons per que...

 • El radioafeccionat es progressista... procurant mantenir-se al dia dels avanços tecnològics amb una estació moderna i eficient que s'esforça en manejar impecablement (Codi del Radioafeccionat)
 • El nostre objectiu es l' instrucció individual, l' intercomunicació i els estudis tècnics (Reglament)
 • El nostre fi és promoure l' estudi i l' investigació dins de la ràdioafecció de la tecnologia digital aplicada a les comunicacions radiades (Estatut)
 • Aquesta es una afecció en permanent evolució i som gent inquieta i progressista.

Servicios para los Socios

Además de todos estos sevicios públicos, DIGIGRUP-EA3 ofrece a todos sus asociados lo siguiente:

 • Seguro de responsabilidad civil de antenas (incluido en la cuota).
 • Representación ante la Administración y Organismos Oficiales.
 • Publicaciones: Digiclub y Guia Operativa.
 • Soporte técnico.
 • Actividades: Trobades (jornadas técnico-divulgativas)
 • Reuniones de Sysops, Intercambios internacionales, etc.

Organización

 • Activos desde 1.987.
 • Fundación Oficial: Tarragona 05/03/89
 • Sede Social: c/Gustavo Adolfo Becquer, 12-2º 08202 SABADELL NIF G-59.030254
 • Correo postal: Apartado 1.354 08755 Castellbisbal Teléfono 670.24.34.68
 • Inscritos en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Catalunya con el nº 10996 (Barcelona)
 • Reconocidos por la DGTel como Asociación de Radioaficionados con en nº 036.
 • El máximo ógano decisorio es la Asamblea General que elige Consejo Directivo cada dos años.

¿Cómo asociarse?

 • Si quieres contactar con nosotros o precisas más información, envía un mail a ea3rdg@digigrup.org

Creative Commons License
Digigigrup-EA3 1989-2009 www.digigigrup.org
Aquesta obra está subjecta a una Llicència de Creative Commons.