Digigrup-EA3

Inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 10.996

Reconeguda per la Direcció General de Telecomunicacions amb el número 36

NIF G59030254

 

Per a una millor coordinació de les operacions en modes FT8 amb el software WSJT-X es recomana l'ús d'aquestes freqüències :

 

a la banda de 160 metres la freqüència de 1.840 KHz.

a la banda de 80 metres la freqüència de 3.573 KHz.

a la banda de 40 metres la freqüència de 7.078 KHz.

a la banda de 30 metres la freqüència de 10.136 KHz.

a la banda de 20 metres la freqüència de 14.078 KHz.

a la banda de 17 metres la freqüència de 18.100 KHz.

a la banda de 15 metres la freqüència de 21.074 KHz.

a la banda de 12 metres la freqüència de 24.915 KHz.

a la banda de 10 metres la freqüència de 28.074 KHz.

a la banda de 6 metres la freqüència de 50,313 MHz.

a la banda de 4 metres la freqüència de 70,100 MHz.

a la banda de 2 metres la freqüència de 144,174 MHz.

 

Es important tenir actualitzat el software, pots mirar la darrera versió a la web de K1JT

Programa WSJTX 2.0.0 per Windows

 

 Vídeos i tutorials de FT-8 :

Introducció al FT-8 a càrrec del Joan Ramon EB3DKE el 24.11.18

 

  Tornar a la plana principal.