Mentre no està operativa la web oficial del JTDX tenim aquí els programes per a la seva descàrrega.

While the official JTDX website is not operational, we have the programs for download here.

 

Versió 2.2.159 :

16 bit àudio:

MS Windows, 64bit

MS Windows, 32bit

Mac OS X:  Big Sur, High Sierra, Mojave, Catalina (Mac OS X 10.13 .. 10.15, 11.0)

Mac OS X, M1 CPU

Ubuntu 20

 

compilació de depuració MS Windows, 64bit (per a màquines lentes)

 

32 bit àudio: (per a receptors SDR)   MS Windows, 64bit

Ubuntu 20 Mac OS X:  Big Sur, High Sierra, Mojave, Catalina (Mac OS X 10.13 .. 10.15, 11.0)

Mac OS X, M1 CPU

Per la resta de versions, vititeu https://sourceforge.net/projects/jtdx/files/

 

 

Fitxer CTY.DAT en format .rar amb les correccions. Vàlid per WSJT-X, JTDX i MSHV. (actualitzat a 26.05.23)


Fitxer actualitzat de usuaris
LoTW

 
Recordeu que aquests dos últims els heu de posar a la carpeta on hi teniu els fitxers de configuració
wsjtx_log.adi i JTDX.ini entre d'altres (Arxiu > Obrir el directori de log). En el cas del MSHV, el CTY.DAT l'heu de posar a
C:\MSHV\settings\database
o altre directori on tingueu el soft instal·lat.

 

Fitxer de freqüències habituals de FT-4 i FT8 per a JTDX v2.1.150 i superiors generat per el Xavi EA3W

Fitxer de freqüències habituals de FT-4, FT8, FT65 i JT9 per a JTDX v2.1.150 i superiors generat per el Jordi EA3ENR

Fitxer de freqüències habituals de FT-4 i FT8 per a WSJT-X generat per el Xavi EA3W

Introducció a HamAlert redactat per Juanma EA3IFV

                                                                                                                                                                        

 

Tornar a la plana principal.