Mentre no està operativa la web oficial del JTDX tenim aquí els programes per a la seva descàrrega.

While the official JTDX website is not operational, we have the programs for download here.

 

Lloc de descàrrega de JTDX: https://sourceforge.net/projects/jtdx/files/

Lloc de descàrrega de WSJT-X  : https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/

JTDX v2.2.160-rc6 versió beta per Windows 64 bits

 

 

Fitxer CTY.DAT en format .rar amb les correccions. Vàlid per WSJT-X, JTDX i MSHV. (actualitzat a 02.05.24)


Fitxer actualitzat de usuaris LoTW

 
Recordeu que aquests dos últims els heu de posar a la carpeta on hi teniu els fitxers de configuració
wsjtx_log.adi i JTDX.ini entre d'altres (Arxiu > Obrir el directori de log). En el cas del MSHV, el CTY.DAT l'heu de posar a C:\MSHV\settings\database o altre directori on tingueu el soft instal·lat.

 

Fitxer de freqüències habituals de FT-4 i FT8 per a JTDX v2.1.150 i superiors generat per el Xavi EA3W

Fitxer de freqüències habituals de FT-4, FT8, FT65 i JT9 per a JTDX v2.1.150 i superiors generat per el Jordi EA3ENR

Fitxer de freqüències habituals de FT-4 i FT8 per a WSJT-X generat per el Xavi EA3W

Descodificació Òptima del programa JTDX

Introducció a HamAlert redactat per Juanma EA3IFV

Programa MMTTY per RTTY de JE3HHT

Manual de configuració del MMTTY

Manual de configuració del FLDigi

Programa FLDigi de W1HKJ

Fitxer d'idioma en català per FLDigi

Macro de DX per FLDigi

Macro de Concurs de EATest per FLDigi

Macro de Concurs amb número correlatiu per FLDigi

Programa CW Decoder v. 3.81 de WD6CNF

Programa CWTY v. 1.38 de WD6CNF

 

 

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Tornar a la plana principal.