Mentre no està operativa la web oficial del JTDX tenim aquí els programes per a la seva descàrrega.

While the official JTDX website is not operational, we have the programs for download here.

 

Lloc de descàrrega de JTDX: https://sourceforge.net/projects/jtdx/files/

Lloc de descàrrega de WSJT-X  : https://sourceforge.net/projects/wsjt/files/

 

 

Fitxer CTY.DAT en format .rar amb les correccions. Vàlid per WSJT-X, JTDX i MSHV. (actualitzat a 01.03.24)


Fitxer actualitzat de usuaris LoTW

 
Recordeu que aquests dos últims els heu de posar a la carpeta on hi teniu els fitxers de configuració
wsjtx_log.adi i JTDX.ini entre d'altres (Arxiu > Obrir el directori de log). En el cas del MSHV, el CTY.DAT l'heu de posar a C:\MSHV\settings\database o altre directori on tingueu el soft instal·lat.

 

Fitxer de freqüències habituals de FT-4 i FT8 per a JTDX v2.1.150 i superiors generat per el Xavi EA3W

Fitxer de freqüències habituals de FT-4, FT8, FT65 i JT9 per a JTDX v2.1.150 i superiors generat per el Jordi EA3ENR

Fitxer de freqüències habituals de FT-4 i FT8 per a WSJT-X generat per el Xavi EA3W

Introducció a HamAlert redactat per Juanma EA3IFV

Programa MMTTY per RTTY de JE3HHT

Manual de configuració del MMTTY

                                                                                                                                                                        

 

Tornar a la plana principal.