Sol·licita el teu carnet de Radioafeccionat Català ja !

 

Per sol·licitar el carnet de Radioafeccionat Català col·laborador de Protecció Civil, has de descarregar el document, per sol·licitar el carnet de Radioafeccionat Català, has de descarregar el document, emplenar-lo, imprimir-ho signat i enviar juntament amb una fotografia mida carnet a:

Generalitat de Catalunya

Departament de Presidència

Secretaria de Polítiques Digitals

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 43 00
radioaficionats@gencat.cat

i en pocs dies ho rebràs a casa per correu certificat.

Correu electrònic rebut el 17.01.18

Com sabeu, aquesta Direcció General emet una versió dels carnets de persona radioaficionada en llengua catalana, a l’efecte de donar compliment a allò que preveu l’article 7.4 del Reglament d’ús del domini públic radioelèctric per radioaficionats. Aquest carnet va intrínsecament relacionat amb l’autorització que lliura la Secretaria d’Estat per a la Societat de la Informació i l’Agenda Digital, així com amb la seva vigència. En aquest sentit, cal tenir en compte que els carnets que us vam lliurar en el seu moment tenen inserida una data de caducitat que, en alguns casos, caldrà actualitzar.

 En conseqüència, us informem que, en el cas que estigueu interessats en obtenir el carnet actualitzat, podeu adreçar la vostra sol·licitud mitjançant el formulari corresponent (arxiu adjunt). En tot cas, prèviament a l’emissió de la versió catalana del carnet és imprescindible que disposeu de l’autorització emesa per l’òrgan competent (Secretaria d’Estat per a la Societat de la Informació i l’Agenda Digital), ja que se us requerirà el número de verificació ARCE al fer la sol·licitud.

 D’altra banda, aprofitem l’avinentesa per recordar-vos que, d’acord amb el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Territorial d’URE a Catalunya, Federació Catalana de Radioaficionats i la Unió de Radioaficionats de Catalunya URCAT, s’ha creat un fitxer de persones voluntàries per col·laborar amb el Departament d’Interior en el cas de situacions d’emergència. En el cas que estigueu interessats en formar part d’aquesta xarxa, podeu sol·licitar-ho mitjançant el formulari adjunt. Igualment, us agrairem que en feu la difusió que considereu oportuna.     

 Atentament,

   

   Tornar a la plana principal.